Over onze school 


Openbare basisschool De Akker is centraal gelegen in Sleen. Onze leerlingen zijn afkomstig uit Sleen, Diphoorn en Erm. Het schoolgebouw van De Akker is in het jaar 1975 gebouwd. 
Op onze school zitten ongeveer 100 leerlingen, verdeeld over 4 combinatiegroepen. De laatste 4 jaar hebben we te maken gehad met een dalend aantal leerlingen. Komend jaar zien we weer een lichte groei.

De Akker is een openbare én open school. We halen het maximale uit kinderen en gaan respectvol met elkaar om. 
Onze school staat voor ‘ervarend leren’. Behalve het leren uit boeken, vinden we dat onderwijs iets is wat je moet ondergaan en voelen. We leren door te denken, te doen en te beleven!

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zelfstandig leren handelen, verantwoordelijkheid nemen, sociaal vaardig zijn, een positief zelfbeeld hebben en vertrouwen krijgen. En we vinden het belangrijk dat kinderen gezien worden.

Groep 1/2

Spannend hoor! Je bent 4 jaar geworden en nu mag je naar school! Je komt dan in groep 1 ! We beginnen elke dag in de kring; je mag iets vertellen of juf leest een boek voor. Daarna mag je kiezen in welke 'hoek' je iets wilt gaan doen. Je kunt spelen met de blokken in de bouwhoek, met de poppen in de huishoek of je gaat een taak maken. Je gaat elke dag buiten spelen of gymmen in het speellokaal.

Als je in groep 2 zit, weet je al hoe alles werkt en kun je de kinderen van groep 1 goed helpen. In groep 2 moet je al 3 taken maken. Deze taken legt de juf aan het begin van de week uit en je mag zelf weten wanneer je deze taken maakt. In groep 2 gaan we ook al een aantal letters en cijfers leren. 

Groep 3/4

In groep 3 moet je flink aan het werk! We leren lezen met ‘Veilig leren lezen’ en je leert ook nog hoe je al die woordjes moet schrijven. Met het 'klik-klak boekje' ontdek je, dat je met losse letters nog veel meer woordjes kunt maken. Rekenen doen we ook. Tot 20 optellen en aftrekken. Dat hoeft niet gelijk uit je hoofd hoor! Je mag een rekenrekje gebruiken. En dan ook nog natuniek, verkeer, muziek, gym..... Veel hoor, maar wel leuk!

In groep 4 weet je nu hoe je moet lezen, maar begrijp je het ook? Dit jaar leer je daar van alles over bij begrijpend lezen. Je leert rekenen tot 100 en dit jaar kun je een 'tafeldiploma' halen. Met schrijven leer je welke hoofdletters bij de kleine letters horen. Natuurlijk ook hoe je ze moet schrijven! Je leert ook steeds beter te werken met de computers.  We werken ook met een zgn. dagtaak; op de taakbrief staat geschreven wat we die dag tijdens taakwerken moeten maken.

Groep 5/6

In groep 5 krijg je een paar nieuwe vakken. We gaan nu geschiedenis leren; we gaan terug in de tijd. Wisten jullie dat wat gisteren gebeurde nu al geschiedenis is? Aardrijkskunde vertelt ons hoe onze omgeving eruit ziet. We leren een plattegrond te begrijpen en te maken. We gaan nu ook elke vrijdagmiddag naar school. Tot 100 hebben we al leren rekenen, maar nu gaan we over de 100, gedeeld door sommen komen ook aan de orde.
In groep 5 gaan we ook beginnen met Engels. Dit is nog best lastig, maar wel erg leuk!

Als je bij ons groep 6 binnenkomt, zie je ons misschien met verschillende dingen aan het werk. We werken namelijk vanaf groep 5 met een taak die 2 of 3 dagen duurt. Op een taakbrief staat geschreven wat we allemaal moeten doen. Er staat bijvoorbeeld op welke taal- of rekenles we moeten maken. Vaak kunnen we daar al zelfstandig mee aan de slag. Soms doen we het ook samen, want we krijgen natuurlijk ook nieuwe oefenstof, zoals: breuken, oppervlaktematen en tienduizendtallen. Dit jaar mag jezelf voor de klas staan, je moet namelijk een spreekbeurt houden. En je leert de topografie van Nederland!

Groep 7/8

Denk je dat je alle schoolvakken al hebt gehad? Nee hoor, in groep 7 gaan we aan de slag met werkwoordspelling. Ook leer je hoe je een onderwerp of een persoonvorm uit de zin kunt halen. Tijdens de aardrijkskundelessen verlaten we Nederland en duiken Europa in.

Wij zitten al weer in de laatste groep van de school. In groep 8 zetten we de puntjes op de i! Allerlei moeilijke sommen over breuken en procenten proberen we onder de knie te krijgen. Ook de werkwoordspelling oefenen we vaak, zodat we ons niet meer vergissen in de d’s en de t’s. We spreken al een aardig mondje Engels en bij aardrijkskunde kijken we over de grenzen van Europa.  We bereiden ons echt al voor op de andere school, want we hebben een agenda en dus ook al huiswerk. Gelukkig nog niet zo veel, we moeten eerst nog leren hoe we de agenda moeten gebruiken en hoe we onze opdrachten moeten plannen. Op naar de brugklas!