Chromebooks


Op o.b.s. de Akker gebruiken we tijdens een deel van het onderwijs tablets. Vanuit onze visie op onderwijs en op de kinderen vinden wij het gebruik van tablets met een kansrijk middel omdat we vinden dat:
De leerling op flexibele wijze op een hoog niveau de leerstof kan verwerken en dat er in grote mate successen worden behaald. Algemeen gesteld behalen de leerlingen betere resultaten;
Het biedt de leerlingen meer uitdaging en prikkels waarbij een beroep wordt gedaan op de zelfstandigheid en het verantwoordelijkheidsgevoel; dit het welbevinden van onze leerlingen versterkt.

De leerlingen werken met de digitale verwerkingssoftware van de gebruikte onderwijsmethodes. De leerkracht volgt de leerlingen via Momento, het realtime dashboard.
Iedere leerling ontvangt een chromebook, waarop de inhoud van de applicaties per vakgebied ontsloten wordt.
 
De digitale verwerkingssoftware van de methode geeft de leerling directe feedback op eigen werk: leerlingen zien door middel van een smiley of hun antwoord goed is.